Paghahanda sa Pagtulog

Banghay Aralin sa Character Education II

I.  Layunin

A. Naisasagawa nang may kawilihan ang wastong gawaing pangkalusugan.

    Natututong linisin ang sarili bago matulod.

Pagpapahalaga:  Pagpapanatili ng kalinisan sa sarili.

II. Paksang-Aralin

Paglilinis ng Sarili Bago Matulog

Sanggunian:  Uliran 2, pahina 41-43.

Kagamitan: 

 Larawan ng mga batang naghahanda sa pagtulog, larawan ng batang nagsisipilyo ng ngipin, naglilinis ng katwan.

III. Pamamaraan

A.  Panimulang Gawain

1.  Gawaing Pangkalinisan

Pagsisipilyo ng ngipin ng mga bata.

2.  Balik-aral

  Paano ninyo inaalagaan ang mga tanim ninyong halaman sa bahay?

  Ano ang naibibigay ng mga halaman sa atin?

3.  Pagwawasto sa Takdang Aralin

B.  Panlinang ng Gawain

1.  Pagganyak

  Anong oras kayo natutulog?

  Ano ang ginagawa ninyo sa inyong mga katawan bago kayo matulog?

  Bakit ninyo ito ginagawa?

  Bakit dapat maging malinis ang katawan bago matulog?

2.  Paglinang sa mga mahihirap na salita

leksiyon          kalinisan

inililigpit          naalikabukan

3.  Paglalahad

  Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng pakikinig sa isang kwento.

  Sabay-sabay nating basahin ang pamagat ng kwento. Pagkatapos ay makinig kayong mabuto sa babasahin kong kwento.

  Kwento:  "Paghahanda sa Pagtulog"

4.  Pagtatalakayan

  Sinu-sino ang mga tauhan sa kwento?

  Ano ang ginagawa ng magkapatid bago maghanda sa pagtulog?

  Anu-anong paghahanda ang ginawa nina Rico at Lita bago sila matulog?

  Bakit kailangang linisin ang katawan bago matulog?

  Bakit kailangang magsipilyo ng ngipin?

  Paano kayo naghahanda sa pagtulog?

  Anu-ano ang mga paghahanda na ginagawa ninyo bago matulog?

  Bakit ninyo ito ginagawa?

  Ano ang kahalagahan ng pagiging malinis ng katawan bago matulog?

5.  Pagsasanay

  Isulat sa web ang mga paraan na ginagawa natin upang maging malinis bago matulog.

  Piliin ang inyong sago sa loob ng isang kwarto sa ibaba.

C.  Pangwakas na Gawain

1.  Paglalahat

  Anu-ano ang hakbang ng ginagawa natin upang maging malinis ang katawan bago matulog?

2.  Paglalapat

  Panuto:  Isulat ang mukhang nakangiti _______ kung ang pangungusap ay nagsasabi ng tamang gawi bago matulog at mukhang malungkot ______ kung hindi.

_______1. Maligo muna bago matulog.

_______2. Hayaang maging marumi ang paa bago matulog.

_______3. Magsipilyo ng ngipin pagkatapos kumain at bago matulog.

_______4. Magpalit ng malinis ng damit bago matulog.

_______5. Maglinis ng katawan bago matulog.

V.  Pagtataya

  Pumunta kayo sa isang internet shop at buksan ninyo ang website na ito…….www.prongo.com?quizstation….. at sagutin ang mga katanungan na inihanda ko para sa inyo. Ipapasa ninyo ito sa akin bukas.

VI.  Takdang Aralin

  Isulat sa inyong kuwaderno ang paraan na ginagawa ninyo upang maging malinis ang katawan bago matulog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

   

Advertisements

2 Responses to “Paghahanda sa Pagtulog”

  1. mendozaroy48316 Says:

    Gracias por tu aportacion a mi hijo le sirvio para hacer un circuito para su cuarto y yo quiero hacer un circuito para sustituir las bombillas de las http://d2.ae/hool090630

  2. HypnoBirthing Says:

    It’s an awesome paragraph in support of all the online people; they will take benefit from it
    I am sure.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: