Makasaysayang Pook

Banghay Aralin sa Character Education II

I.  Layunin:

Naipakikita ang pagmamalaki sa magaganda at makasaysayang pook sa sariling pamayanan.

Pagpapahalaga:  Pagmamalaki sa mga kaibigan/ibang tao/dayuhan ang magaganda at makasaysayang pook sa sariling pamayanan.

II.  Paksang-Aralin

"Ipinagmamalaki Ko"

Kagamitan: 

  Mga larawan ng iba't ibang pook sa na makasaysayan sa pamayanan at sa bansa.

Bantayog ni Rizal sa Luneta

                       luneta

Fort Santiago                                                     intramuros.jpg     

Bulkang Taal sa Batangas                            

                    taal.jpg

Hagdan-hagdang Palayan sa Banawe       

                    banawe.jpg

Bantayog ni Bonifacio sa Balintawak

                     bonifacio shrine1.JPG                             

 

  Maikling tula para sa bawat pook na makasaysayan.

 Sanggunian:  Uliran 2, pahina 176.

III.  Pamamaraan

A.  Panimulang Gawain

  1.  Gawaing Pangkalinisan

  Pagbisita sa kuko ng mga bata.

  2.  Balik-aral

  Anu-ano ang mga gawaing nakaatang sa iyo tuwing araw ng Sabdo?

  Nagagampanan mo ba ito ng maayos?

  3.  Pagwawasto sa Takdang Aralin

B.  Panlinang na Gawain

  1.  Pagganyak

     Mayroon bang mga magagandang pook na malapit sa inyong pamayanan? Ano ito?

  Paano mo ipinagmamalaki ang mga magagandang pook sa inyong pamayanan?

  Dapat mo ba itong alagaan at ipagmalaki sa mga dayuhan? Bakit?

  2.  Paglalahad

  Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ng iba't ibang magaganda at makasaysayang pook sa pamayanan at bansa.

  Narito ang mga larawan ng magaganda at makasaysayang pook sa bansa.

                                      

 mayon_small.jpg          banawe.jpg         intramuros.jpg

 

 luneta                             Aguinaldo.jpg       

   

                            taal.jpg

 

  Tingnan ninyo itong mabuti at pag-aralan.

  Pagkatapos na mailahad ang mga larawan ipabasa ang tula tungkol sa magaganda at makasaysayang pook sa bansa.

   Tula:  "Ipinagmamalaki Ko"

   3.  Pagtatalakayan

  Anu-ano ang mga magaganda at makasaysayang pook sa ating pamayanan/bansa?

  Anu-ano ang naibibigay ng mga magaganda at makasaysayang pook sa ating pamayanan/bansa.

  Paano mo maipagmamalaki ang mga magaganda at makasaysayang pook na ito?

  Kanino mo maaaring ipagmalaki ang magaganda at makasaysayang pook sa pamayanan/bansa?

    4.  Pagsasanay

    Magkaroon ng isang laro tungkol sa magaganda at makasaysayang pook sa bansa.

    Saan matatagpuan ang mga bagay na ito?

  1.  Bahay ni Aguinaldo

                         Aguinaldo.jpg                        

  2.  Fort Santiago

                          intramuros.jpg

  3.  Hagdan-hagdang Taniman ng mga Palay.

                          banawe.jpg                 

  4.  Bulkang Mayon

                         mayon_small.jpg

  5.  Luneta Park

                         luneta

Paraan ng paglalaro.

Ang mga tanong at sagot ay matatagpuan sa kahon. Ang isang bata ay kukuha ng isang strips ng cartolina sa loob ng kahon. Tatayo siya sa gitna, susunod ang isang bata at bubunot uli ng strips ng cartolina. Kapag ang nabunot ng dalawang bata ay magkatugma sasabihin nila ang tamang sagot sa kanilang kamag-aral. Magpapatuloy ang paglalaro hanggang sa mabuo ang lahat ng mga  tamang sagot.

C.  Pangwakas ng Gawain

  1.  Paglalahat

  Ang magaganda at makasaysayang pook sa ating pamayanan/bansa at dapat ng ipagmalaki sa lahat ng tao, dayuhan man sila o hindi.

  2.  Paglalapat

     Pumunta kayo sa isang internet shop at puntahan ninyo ang website na ito…..www.prongo.com/quizstation.

  Sagutan ninyo ang mga katanungan doon at ipasa ito sa akin bukas.

  Class key:  grade2xx

  Class key password:  57pupils

IV.  Pagtataya

Panuto:  Piliin ang titik ng tamang sagot.

  1.  Dito nakatira ang pangulo ng Pilipinas.

a.  Palasyo ng mga tao

b.  Palasyo ng Malakanyang

c.  Palasyo ng Hari

  2.  Dito ikinulong si Dr. Jose P. Rizal. Dito niya rin isinulat ang kaniyang "Huling Paalam"

a.  Port Bonifacio

b.  Port Santiago

c.  Port Del Pilar

  3.  Sa lalawigang ito matatagpuan ang Bulkang Mayon.

a.  Daet, Camarines Norte

b.  Legaspi, Albay

c.  Bulusan, Sorsogon

  4.  Ang Hagdan-hagdang Palayan ay ginawa ng mga _______.

a.  Ita

b.  Muslim

c.  Tagbanwa

  5.  Sa Bohol matatagpuan ang anyong lupa na ito.

a.  Talampas

b.  Bundok

c.  Chocolate Hills

 

V.  Takdang Aralin

Gumuhit ng isang maganda at makasaysayang pook sa ating bansa.

Isulat ang pangalan nito.

Sumulat ng isang maikling talata tungkol dito. Sabihin kung bakit ito ang napili mong iguhit.

Gawin ito sa isang malinis na bond paper. Kulayan ito ng maganda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: