Pagpapalawak ng Kaalaman

 Banghay Aralin sa Character Education II

I. Layunin:

Nagsisikap na mapalawak ang kaalaman sa mga bagay sa kanyang kapaligiran.

Laging nagtatanong ng ano, bakit at paano tungkol sa mga bagay-bagay.

II.  Paksang-Aralin

"Magtanong Ka"

Kagamitan:  mga plaskard na kinasusulatan ng mga salitang ginagamit sa pagtatanong (ano, bakit, paano, sino, saan)

III.  Pamamaraan

A.  Panimulang Gawain

  1.  Gawaing Pangkalinisan

  2.  Balik-aral

  3.  Pagwawasto sa takdang-aralin

B.  Panlinang ng Gawain

  1.  Paghahawan ng Balakid

umunlad         kaalaman

tuklasin          katotohanan

kaisipan          impormasyon

  2.  Pagganyak

  Maraming mga bagay sa ating paligid na hindi na natin gaanong nauunawaan.

  Ano ang ginagawa mo kapag mayroon kang bagay ng hindi nauunawaan?

  Nararapat ba tayong magtanong kapag may mga bagay tayong hindi nalalaman o naiintindihan?

  Ang pagtatanong ay isang paraan ng pag-alam sa mga bagay na hindi natin nalalaman.

  Gumagamit tayo ng mga salitang maaaring gamitin sa pagtatanong.

  Alam niyo ba ito?

  3.  Paglalahad

  Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng isang tula.

  Basahin natin ang pamagat ng tula ng sabay-sabay.

  Tula:  "Magtanong Ka"

  Ako muna ang magbabasa ng buong tula. Makinig kayong mabuti. Alamin ninyo kung anu-anong mga salita ang maaaring gamitin sa pagtatanong.

  Handa na ba kayo?

(Babasahin ng guro ang buong tula).

  4.  Pagtatalakay

  Ano ang nararapat gawin kung nais mong umunlad ang iyong kaalaman at kaisipan?

  Anu-anong mga salita ang magagamit sa pagtatanong?

  Saan makukuha ang impormasyong kailangan ng isang tao?

  5.  Pagsasanay

  Basahin muli ang tula ng pangkatan.

  Pagkatapos ay banggitin ang mga salitang magagamit sa pagtatanong.

  Isulat ito sa pisara.

C.  Pangwakas ng Gawain

  1.  Paglalahat

  Ang pagtatanong ay isang paraan ng pag-alam sa mga bagay na hindi natin nalalaman. Isang paraan ito ng pagtuklas sa mga katotohanan.

  2.  Paglalapat

  Anu-ano ang mga bagay na nais mong malaman tungkol sa iyong kamag-aral.

  Magtanungan kayo ng iyong katabi sa upuan.

  Narito ang mga tanong ng maaari niyong maging gabay:

  1.  ang pangalan ng katabi mo

  2.  saan siya nakatira

  3.  ilang taon na siya

  4.  pangalan ng kanyang mga magulang

  5.  ilan silang magkakapatid

IV.  Pagtataya

  Pumunta kayo sa isang internet shop at puntahan ninyo ang website na ito…. www.prongo.com/quizstation. at sagutin ninyo ang aking ginawang pagsusulit doon.

class key:  grade2xx

class key password: 57pupils

V.  Takdang-Aralin

  Sagutin ang sumusunod na mag katanungan sa pamamagitan ng pagtatanong sa inyong mga magulang.

  1.  Saan matatagpuan ang bahay ni

        Emilio Aguinaldo?

  2.  Kailan ka ipinanganak?

  3.  Saan makikita ang Monumento ni

       Dr. Jose P. Rizal?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: