Pagtitipid

Lesson Plan in Character Education II 

I.  Layunin 

Natututong magtipid sa lahat ng oras.

II.  Paksang Aralin 

Pagiging Matipid

Batayang Aklat:  Uliran 2, pahina 153-156.

           III.  Kagamitan: 

Tsart ng kwento, tsart ng tula, larawan ng pagtitipid at di pagtitipid

IV.  Pamamaraan 

A. Panimulang Gawain 

1.     Gawaing Pangkalinisan

Pagbisita sa kuko ng mga bata.

2.      Balik-aral

Paano mo maipapakita ang iyong pagiging magalang?

3. Pagwawasto sa Takdang Aralin 

B.     Panlinang na Gawain 

1.      Pagganyak 

Marunong ba kayong magtipid?

Anu-ano ang mga bagay na dapat nating tipirin?

2.      Paglalahad 

Ilahad ang aralin sa pamamagitan ng pagbasa sa
tula ng mga bata.


Tula:  Matipid Ka Ba?

3.      Pagtatalakayan 

Anu-ano ang dapat nating tipirin?

Bakit dapat natin itong tipirin?

Bakit mahalaga ang maging matipid?

Ano sa palagay ninyo ang maaaring mangyari sa mga taong hindi marunong magtipid?

4.      Pagsasanay 

Bigkasin muli ang tula at isa-isahin ang mga bagay na dapat tipirin ayon sa tula.

C.     Pangwakas na Gawain                                 

1.      Paglalahat 

Ang matalinong paggamit ng panahon, pera at bagay ay nakatutulong sa kabuhayan ng isang tao.

2.      Paglalapat 

Piliin sa mga larawan ang dapat tipirin.

                                              

         

                                                                       factory1.JPG               beach1.JPG 

                                                           

 

 

                                   

 

 

 

                                   

V.    Pagtataya 

Panuto:  Isulat ang Tama kung ang pangungusap ay nagsasabi ng tamang paggamit ng panahon, pera o bagay. Isulat ang Mali kung ang pangungusap ay nagsasabi ng maling paggamitng panahon, pera at bagay.

_________1.  Ang wastong paggamit ng pera ay isang paraan ng pagtitipid.

_________2.  Ang pagtitipid ng panahon ay hindi kailangan ng tao dahil ito ay hindi nauubos.

_________3.  Ang pag-aaksaya ng tubig at kuryente ay isang paraan ng pagtitipid.

_________4.  Kung pupunta sa groserya ay bilhin lamang ang mga bagay nakailangan upang matipid ang ibang pera.

_________5.  Maging ang mga batang katulad ninyo ay dapat na magtipid ng panahon, pera at bagay.

VI.    Takdang Aralin 

Sauluhin ang tulang:  “Matipid Ka Ba?” at humanda sa isang bigkasan ng klase bukas. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: